سازنده قطره گیر کولینگ تاور

قیمت قطره گیر برج خنک کننده

سازنده قطره گیر کولینگ تاور

سازنده قطره گیر کولینگ تاور،سازندگان قطره گیر کولینگ تاور،شرکت های سازنده قطره گیر کولینگ تاور،مرکز ساخت قطره گیر کولینگ تاور در تهران و کرج،ساخت و سازنده قطره گیر کولینگ تاور،ساخت قطره گیر کولینگ تاور در تهران و کرج،شرکت های ساخت قطره گیر کولینگ تاور،شرکت سازنده قطره گیر کولینگ تاور،طراحی و ساخت انواع قطره گیر کولینگ تاور

از قطره گیرهای کولینگ تاور جهت حذف قطرات آب که از طریق فن به خارج از دستگاه پرتاب می شوند استفاده می شود. قطره گیر های لانه زنبوری مورد استفاده دارای مسیر عبور هوای 20mm است.از خواص دیگر این قطره گیر ها مقاومت حرارتی تا دمای 80 درجه سانتی گراد بدون تغییر شکل و مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید بدون شکنندگی و پودر شدن و مقاومت در برابر خوردگی می باشد.


جدیدترین مطالب :