قطره گیر کولینگ تاور

قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر کولینگ تاور

قطره گیر کولینگ تاور،قطره گیر مناسب برای کولینگ تاور،قطره گیر کولینگ تاور چیست؟،قطره گیر کولینگ تاور چگونه کار می کند؟، کاربرد قطره گیر کولینگ تاور،انواع قطره گیر کولینگ تاور،قطره گیر در کولینگ تاور،مزایا و معایب قطره گیر کولینگ تاور،عکس و تصاویر قطره گیر کولینگ تاور،طراحی و نصب قطره گیر کولینگ تاور در تهران و کرج

قطره گیر کولینگ تاور

تیغه قـطـره گیــر کولینگ تاور برای ممانعت از پـــخـش ذرات آب و جلوگیری از خـروج آنها به مـحیط بیـرون بـرج خـنـک کـن بـه کـار می روند
برای همین منظور قطعه ای به نام قطره گیر را در بالاترین بخش برج و بر روی پد های تبادل حرارت قرار می دهند تا با استفاده از کاهش سرعت حرکت قطره های آب ، از خروج آنها از کولینگ تاور جلوگیری نماید.


جدیدترین مطالب :