برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس

برج خنک کننده فایبرگلاس،برج خنک کننده فایبرگلاس چیست؟،برج های خنک کننده فایبرگلاس،انواع برج خنک کننده فایبرگلاس،کاربرد برج خنک کننده فایبرگلاس،معرفی و تعریف برج خنک کننده فایبرگلاس،مشخصات فنی برج خنک کننده فایبرگلاس،عکس و تصاویر برج خنک کننده فایبرگلاس

برج های خنک کننده فایبر گلاس مدور:

برج های فایبر گلاس سازه تهویه صبا از مدل 25 تا 125 تن تبرید در محل پروژه و هم در محل کارخانه می توان مونتاژ نمود.
مدلهای 150 تن تبرید و بالاتر فقط در محل پروژه قابل مونتاز می باشند.
این برج ها همگی از نوع بطری شکل ( (BOTTLE TYPEبوده و جریان هوا و آب در آن ها مختلف الجهت (CONTER
FLOW) – می باشد. این برج ها از نوع مکشی (INDUCED) بوده و عمل مکش به دو صورت طبیعی و مکانیکی
((NATURAL MECHANICAL DRAFT صورت می گیرد.


جدیدترین مطالب :