سازنده قطره گیر برج خنک کننده

سازنده قطره گیر برج خنک کننده

سازنده قطره گیر برج خنک کننده

سازنده قطره گیر برج خنک کننده ،سازندگان قطره گیر برج خنک کننده،شرکت های سازنده قطره گیر برج خنک کننده،مرکز ساخت قطره گیر برج خنک کننده در تهران و کرج،ساخت و سازنده قطره گیر برج خنک کننده،ساخت قطره گیر برج خنک کننده در تهران و کرج،شرکت های ساخت قطره گیر برج خنک کننده،شرکت سازنده قطره گیر برج خنک کننده،طراحی و ساخت انواع قطره گیر برج خنک کننده

ساخت قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیرها جهت حذف قطرات آب که از طریق فن به خارج از دستگاه پرتاب می شوند. از قطره گیر استفاده می شود. قطره گیر های لانه زنبوری مورد استفاده دارای مسیر عبور هوای 20mm می باشد.از دیگر خواص این قطره گیر ها مقاومت حرارتی تا دمای 80 درجه سانتی گراد بدون تغییر شکل . مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید بدون شکنندگی و پودر شدن و مقاومت در برابر خوردگی است.


جدیدترین مطالب :