تعمیر کولینگ تاور

کاربرد کولینگ تاور

تعمیر کولینگ تاور

تعمیر کولینگ تاور،تعمیرات کولینگ تاور،تعمیرکار کولینگ تاور در تهران و کرج،اعزام تعمیرکار کولینگ تاور، سرویس و نگهداری کولینگ تاور،تعمیر و تعویض کولینگ تاور،قیمت و هزینه تعمیر کولینگ تاور در تهران و کرج، تعمیرات اساسی کولینگ تاور،خدمات سرویس و تعمیر کولینگ تاور،تعمیر انواع کولینگ تاور،اصول تعمیر و نگهداری کولینگ تاور،نصب و تعمیر کولینگ تاور

آموزش نگهداری و سرویسهای دوره ای برج خنک کننده

نگهداری و سرویس برجهای خنک کننده

باتوجه به این که بدنه دستگاه از نوع فایبر گلاس می باشد. در این بـرج ها مشکل زنگ زدگی وخـوردگی بوجود نخواهد آمد که این امـر بـاعث افزایـش طول عمر وکاهـش هـزینه نگهداری می شود.طراحی استوانه ای شکل این بـرج ها سبب شده که مکـش هوا بهتـر انجام گرفته و در نتیجه الکتروموتور کـوچکتری مورد نیاز می باشد کلیه قطعات برجهای فایبر گلاس دمونتاژ بوده و به آسانی حمل ونقل ونصب سریع در محل را دارد.وزن این برج ها هم حدود ۲۰% برج های فلزی بوده برای نصب در بام سـاختمان ها ایده آل می باشد. نگهداری و سرویس این بـرج ها بسیار آسان بوده وبا بـازکردن چند پیچ و مهره به راحتـی می توان به کلیه قسمت های داخلی برج دسترسی پیدا کرد.بـرج های خنک کننده فایـبرگلاس از مدل ۱۰ تن تا ۵۰۰ تن سـاخته می شود.


جدیدترین مطالب :