قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده،قطره گیر مناسب برای خنک کننده،قطره گیر برج خنک کننده چیست؟،قطره گیر برج خنک کننده چگونه کار می کند؟، کاربرد قطره گیر برج خنک کننده،انواع قطره گیر برج خنک کننده،قطره گیر در برج خنک کننده،مزایا و معایب قطره گیر برج خنک کننده،عکس و تصاویر قطره گیربرج خنک کننده،طراحی و نصب قطره گیر برج خنک کننده در تهران و کرج

قطره گیر برج خنک کننده

تیغه قـطـره گیــر برای جـلــوگـیری از پـــخـش ذرات آب و ممانعت از خـروج آنها به مـحیط بیـرون بـرج خـنـک کـن بـکـار می روند
یه همین منظور قطعه ای به نام قطره گیر در بالاترین بخش برج و بر روی پد های تبادل حرارت قرار می گیرد تا با استفاده از کاهش سرعت حرکت قطره های آب ، از خروج آنها از برج جلوگیری نماید.


جدیدترین مطالب :