نازل برج خنک کننده

خرید و فروش نازل کولینگ تاور

نازل برج خنک کننده

نازل برج خنک کننده،انواع نازل برج خنک کننده،نازل های برج خنک کننده،نازل پلاستیکی برج خنک کننده،نازل آب پاش برج خنک کننده،نازل مربع پاش برج خنک کننده،نازل چپقی برج خنک کننده

نازل

یکی از قطعاتی که تاثیر مستقیم بر راندمان برج های خنک کن دارد . نازل های توزیع آب است در برج های خنک کن پیشنهادی جهت توزیع واسپری کردن آب از نازل های ویژه ثقلی و یا تحت فشار مناسب با نوع برج خنک کن از جنس P.P-ABS و…. استفاده می شود.


جدیدترین مطالب :